HOME
NYHEDER
PORTRÆTTER
BILLEDER
UDSMYKNINGER
C.V.
KONTAKT
 
Facadeudsmykning. Teaterhuset i Odense. 2006.
 

 SUMO. Billedfrise. 2002-03/06. Famililiehusene. Skovlunde.

Inspirationens veje er uransagelige. For mere end 10 år siden var jeg i Japan, men først nu er der kommet en serie malerier ud af denne
fantastiske rejse.

Hotellet i Kyoto var beskedent og af den traditionelle slags med tatami-måtter på gulvet og vin-duer beklædt med rispapir.
I rummet stod et lille fjernsyn, og her kunne jeg for første gang følge en sumo-turnering. Det samme kunne man rundt omkring på byens spisesteder, hvor et engageret pub-likum samledes omkring TV-apparaterne.

Hvorfor bliver så et ellers lidet sportsinteresseret menneske som undertegnede fanget ind af en fremmedartet og umiddelbart ret grotesk
sportsgren som sumo-brydning? Spørgsmålet rummer alle-rede en del af svaret. Synet af to overvægtige, menneskelige mastodonter, der tørner sammen, er meget anderledes, men samtidig er det et fænomen, der emmer af gammel kultur. Alene ordet ”su-mo” skaber associationer
til tyngde, zen-agtig koncentration og pludselig kraftudfoldelse.

Jeg har engang set sumo-skildringer af mesteren Hokusai, og disse har nok ligget i baghovedet. Når jeg for et års tid siden fik den tanke
at lave en sumo-serie, skyldes det dog først og fremmest det alment menneskelige drama, sporten og dens udøvere udtrykker.
Virkelighedens kampe, sejre og nederlag i koncentreret form.

Jeg fotograferede sumo-brydere på det lille fjernsyn i Kyoto, men har siden opdaget, at det kan man lige så nemt gøre i Tistrup, bare ved
at lukke op for Eurosport. En række optagelser herfra danner udgangspunkt for serien.

Som antydet drejer det sig ikke om sportsbilleder i gængs forstand. Derfor indgår også diverse glimt fra haver i Kyoto i billedforløbet.
Træer, der spejler sig i søens vand, udtrykker f.eks. en an-den form for dualisme. Formålet er først og fremmest i malerisk form at skabe
visuelle fortællinger, som på sin vis ”kun” beretter om det, beskueren selv oplever, og som der ikke kan sættes ord på. Forhåbentlig rammer
nogle af billederne et eller andet lag i bevidstheden, som giver mening. Det har de i hvert fald gjort for mig selv i løbet af tilblivelsesprocessen.

Bjarke Regn Svendsen.
2003.

 
sumo


 

Gavludsmykning, Sdr. Omme Idrætscenter, 2001.